VAKTMESTERTJENESTER

VAKTMESTERTJENESTER FOR PRIVATE, BORETTSLAG, SAMEIER OG NÆRINGSBYGG

A1 Renhold Service AS har lang erfaring og bred kompetanse innen alminnelige vaktmestertjenester. Hver uke utfører vi faste vaktmestertjenester for større og mindre boligsameier, borettslag og næringsbygg i Agder.

VÅRE VAKTMESTERTJENESTER

  • Vedlikehold og utskifting av postkasser

  • Hagearbeid, gressklipping, beskjæring av hekk

  • Opprydding og bortkjøring av avfall

  • Feiemaskin, høytrykksspyling av gårdsplass

  • Snørydding av gårdsplasser, stikkveier og parkeringsplasser

VAKTMESTERTJENESTER SOM ER TILPASSET DEG

Du velger hvor ofte du vil bruke våre vakmestertjenester, vi stiller opp uansett med flinke fagfolk og sørger for at du får de vaktmestertjenestene du ønsker.

A1 RENHOLD SERVICE AS SKREDDERSYR EN LØSNING FOR DEG

Når du engasjerer A1 Renhold Service AS, så får du en totalleverandør av utvendig og innvendige drifts og vedlikeholdstjenester. Vi tar ansvaret og tilpasser vårt tilbud etter ditt behov.

A1 Renhold Service AS- Vaktmestertjenester

EN A1 VAKTMESTERS TYPISKE VAKTMESTERTJENESTER

Dagen starter med å utføre forefallende arbeid som å male gjerder, sjekke at lekeplassen og lekeapparatene er i forskriftsmessig stand og klargjort for borettslagets barn.
Deretter blir alle fellesområder sjekket, lys, brannvarslere og at nødutganger ikke er blokkert.
Mye av en vaktmesters hverdag går med til enkle vedlikeholdsrutiner og å sørge for at eventuelle freparasjoner blir utført eller eventuellt bestilt utført av fagpersonell som for eksempel, rørlegger, elektriker eller snekker om det er påkrevd.

Garasjer og uteområder skal feies og høytrykkspyles og fremstå som rene og vedlikeholdte til enhver tid, det er mye hyggeligere for alle. Oppmerking av parkeringsplasser blir kontrollert og eventuelt merket på nytt, slik at det er tydelig for alle hvor bilen skal være plassert.

Avfallshåndtering og sortering av søppel er også en del av våre vaktmestertjenester, og selvfølgelig hjelper vi beboere med å bli kvitt mere uhåndterlig avfall, som sykler, bildekk, møbler  hvis de ikke klarer det selv.

Når høsten kommer sjekker vi alle takrenner for lekkasjer og rusk og rask, slik at vi unngår tette takavløp.

Etter høsten kommer vinteren, og med vinteren kommer snø. Da sørger vi for at alle veier, gårdsplasser og trapper er snøfrie. Er det fare for is, så strør vi med sand og sørger for at alle kan bevege seg utendørs uten å måtte risikere å knekke bena.

Når sola og varmen kommer tilbake, begynner gresset å gro. Da er vi på plass med gressklipperen, stusser hekken og rydder og steller beplantingen.

LA OSS IVARETA DINE VAKTMESTERBEHOV, VI HAR EN VAKTMESTERTJENESTE SOM PASSER ALLE
A1 Renhold Service AS

Vi har også andre tjenester som RENHOLD og KANTINETJENESTER